Polityka Prywatności

Niniejsza polityka prywatności serwisu java.akademia.uno opisuje zasady przetwarzania informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies. Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie i celu, na jaki wyraziłeś zgodę.


I. Kto jest Administratorem danych osobowych?

 1. Operatorem serwisu oraz Administratorem danych osobowych jest:

  JITA Kamil Jasek
  ul. Dywizjonu 303 149 m.4
  01-470 Warszawa
  NIP: 7422116361
  Działalność wpisana do CEIDG.

 2. Adres kontaktowy poczty elektronicznej operatora: kamil@akademia.uno
 3. Operator jest Administratorem Twoich danych osobowych w odniesieniu do danych podanych dobrowolnie w Serwisie.

II. Po co są nam potrzebne Twoje dane osobowe?

 1. Serwis wykorzystuje dane osobowe w następujących celach:
  • prowadzenie newslettera
  • rejestracji użytkoników
  • prowadzenie systemu komentarzy
  • realizacja zamówionych usług
 2. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
  • poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzach dane, które zostają wprowadzone do systemów Operatora
  • poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie tzw. „ciasteczka”.
 3. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu dokonania subskrypcji newsletter’a, utworzenie komentarza itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

III. Jak są chronione Twoje dane osobowe?

 1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.
 2. Na docelowym serwerze Twoje dane są zaszyfrowane i przechowywane w sposób bezpieczny. Funkcja ta jest realizowana przez system identyfikacji i autoryzacji użytkowników.

IV. Subskrypcja newslettera

 1. W przypadku subskrypcji newslettera oraz wyrażenia zgody na jego otrzymywanie prosimy o podanie adresu e-mail, na który przesyłane będę informacje handlowe od Operatora, z których w każdej chwili możesz zrezygnować klikając link anulujący subskrypcję i znajdujący się w stopce każdego newslettera.
 2. Dane podane w trakcie subskrypcji newslettera są przetwarzane przez Serwis oraz podmiot Mailchimp

V. Rejestracja konta w Serwisie

 1. Rejestracja konta w serwisie odbywa się poprzez formularz subskrypcji do newsletter’a. W przypadku prawidłowej subskrypcji tworzone jest darmowe konto dla użytkownika.
 2. Użytkownik otrzymuje od Operatora specjalny e-mail z informacją o możliwości zalogowania się do Serwisu. W przypadku pierwszego logowania wymagana jest zmiana hasła.

IV. Logi Administratora

 1. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są wykorzystywane w celu administrowania serwisem.
 2. Serwis zapisuje informacje o parametrach połączenia: oznaczenie czasu, adres IP, url strony itp.

V. Twoje prawa i dodatkowe informacje o sposobie wykorzystania danych

 1. W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Dotyczy to przede wszystkim:
  • operatora systemu płatności
  • operatora systemu komentrzy
 2. Twoje dane osobowe przetwarzane przez Administratora nie dłużej, niż jest to konieczne do wykonania związanych z nimi czynności określonych osobnymi przepisami (np. o prowadzeniu rachunkowości). W odniesieniu do danych marketingowych dane nie będą przetwarzane dłużej niż przez 3 lata.
 3. Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
  • dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
  • ich sprostowania,
  • usunięcia,
  • ograniczenia przetwarzania,
  • oraz przenoszenia danych.
 4. Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie interesów, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 5. Na działania Administratora przysługuje skarga do do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do obsługi części funkcji Serwisu.
 7. W stosunku do Ciebie mogą być podejmowane czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w celu świadczenia usług w ramach zawartej umowy oraz w celu prowadzenia przez Administratora marketingu bezpośredniego.
 8. Dane osobowe nie są przekazywane od krajów trzecich w rozumieniu przepisów o ochronie danych osobowych. Oznacza to, że nie przesyłamy ich poza teren Unii Europejskiej.

VI. Jakie techniki marketingowe stosowane są w Serwisie?

 1. Operator stosuje analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics. Operator nie przekazuje do operatora tej usługi danych osobowych. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/
 2. Operator korzysta z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem, Operator nie przekazuje od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

VII. Czy i jak są wykorzystywane pliki cookies?

 1. Serwis korzysta z plików cookies.
 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
 3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.
 4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
  • utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła
  • realizacji technik marketingowych opisanych w pkt. VI.
 5. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 6. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.
 7. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.
 8. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google, Facebook, Amazon i Mailchimp.

VIII. Zmiana polityki prywatności

 1. Polityka Prywatności może ulec zmianie, o czym Operator poinformuje zarejestrowanych użytkowników z wyprzedzeniem 7 dni.
 2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: kamil@akademia.uno